GIDA BANKACILIĞI ÇALIŞTAYI İÇİN T.B.M.M.’DEYİZ

ADANA’da ilk olarak GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİNİ uygulayan derneğimiz bu sistem sayesinde HAYIR SAHİPLERİ ile yüz binlerce İHTİYAÇ SAHİBİ AİLE arasında bağ oluşturmuştur. 12 yıllık GIDA BANKACILIĞI deneyimi bulunan derneğimiz; sistemle ilgili mevcut sorunlar, çözüm önerileri ve sistemin gelişimi için atılabilecek adımlar hususunda katkı sağlayabilmek için 15.11.2017 Çarşamba günü TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ çatısı altında gerçekleştirilen ve bu sistemi uygulayan kuruluşların da bir araya geldiği ve T.B.M.M. DİLEKÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞINCA gerçekleştirilen GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASININ ARAŞTIRILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASINI İNCELEME ALT KOMİSYONU çalıştayında bulunmuştur. Bu toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimizden Selçuk KİPER ve Selman SERTKAYA katılım sağlamıştır. Hayırlara vesile olması dileğiyle..

FOTO GALERİ